Vocalips werd eind 1991 opgericht door deelnemers van een cursus close-harmony zingen in het Platform Theater te Groningen. Nadat wij een oefenruimte en een dirigente hadden gevonden vond op 16 januari 1992 de eerste repetitie plaats in een kelder onder de Grote Markt. Daarna volgden nog veel fraaie oefenlocaties in de binnenstad van Groningen. In de loop der jaren hebben we ons ontwikkeld tot een hechte club zangliefhebbers. Vocalips zingt tegenwoordig vooral lichte muziek met piano of a-capella maar ook close-harmony. Het niveau waarop we zingen is waarschijnlijk het beste te omschrijven als "goede amateurs".

We vinden het belangrijker dat er een lekker gevoel in de muziek zit dan dat alle nootjes precies recht onder elkaar en volgens de partituur op hun plaats staan. Toch gaan we ook voor niveau en kwaliteit. Sinds de oprichting heeft Vocalips steeds bestaan uit 10 tot 16 personen. We streven ernaar met een vaste bezetting van 12 zangers te zingen (3 per stemgroep, SATB). Zo zijn we een koor maar is er ook nog duidelijk individuele inbreng mogelijk. Sommige nummers zingen we met solisten en we zingen ook in kleine groepjes.